Bestuur en commissie

...

Tjoba bestuur

Het algemeen bestuur van volleybalvereniging Tjoba houdt zich voornamelijk bezig met het besturen van de vereniging. Daarbij onderhoudt het bestuur ook contacten met, zowel buiten als binnen de vereniging.
Buiten de vereniging kan worden gedacht aan: met de gemeente Emmen, de Nevobo en andere sportverenigingen.
Binnen de vereninging hebben ze o.a. met: technishe, kleding, activiteiten en andere commissies regelmatig contact.


Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Bestuurslid Bericht
Voorzitter: Henk Olijve email
Penningmeester: Martin Wubbels email
Secretariaat: Vacant email
Wedstrijd secretaris: Geert Zikken email
Sponsor commissie: Gerrit Voorn Sr. email
Arbitrage commissie: Chris van Gemen email


Technische Commissie

TC Commissie Members Bericht
Voorzitter Robbin Peters email
Jeugd Daniek de Jonge
Jeugd Marloes Peters
Jeugd / Senioren Leonie Kijk in de Vegte
Senioren Robbin Peters


Andere commissies: Kleding, Activiteiten en Club van 50

Functie Naam Bericht
Kleding commissie: Tineke de Jonge email
Activiteiten: Tineke de Jonge email
Club van 50: Hennie Peters email


Ledenadministratie

Functie Bericht
Leden Administratie: email


Interne en externe vertrouwenspersonen

Functie Naam Bericht
Interne vertrouwenspersoon: Leonie de Jonge email
Externe vertrouwenspersoon: Melanie Jakobs email


Namens het bestuur BBQ Time Tjoba.

Copyright © Tjoba volleyball vereniging, All rights reserved.

Tjoba website cookies.

Deze website maakt gebruik van alleen analytische cookies voor website metingen, zoals:
  1. het bijhouden van aantal bezoekers op deze website
  2. het optimaliseren van de website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙