Privacy

...

Privacy Policy BBQ Time Tjoba

Volleybalvereniging BBQ Time Tjoba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de hierna omschreven statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacy waarborgen

Volleybalvereniging BBQ Time Tjoba doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Van toepassing is de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat doet onze vereniging met uw persoonsgevoelige gegevens?

Uw persoonsgevoelige gegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor een leden en/of financiële administratie en team indeling. De verwerking van uw persoonsgevoelige gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Toestemming

De vereniging vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens. Er zijn organisatorische- en technische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgevoelige gegevens te waarborgen

Doorgeven van gegevens

Uw gegevens worden niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld aan de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) waarbij wij uiteraard zijn aangesloten. Uw rechten omtrent uw persoonsgevoelige gegevens, zullen wij respecteren.

Nemen en gebruik van foto's

Tijdens evenmenten en/of toernooien worden er foto’s genomen ter promotie van het evenment en/of toernooi, deze foto’s kunnen worden geplaatst op social media wat valt onder Tjoba, en kunnen een aantal jaren zichtbaar zijn. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het plaatsen van foto’s met uw afbeelding op de BBQ Time Tjoba website, in opdracht van u zullen wij deze dan verwijderen van de website.

Namens het bestuur BBQ Time Tjoba.

Copyright © Tjoba volleyball vereniging, All rights reserved.

Tjoba website cookies.

Deze website maakt gebruik van alleen analytische cookies voor website metingen, zoals:
  1. het bijhouden van aantal bezoekers op deze website
  2. het optimaliseren van de website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙